روتر Cisco 2821 بیش از یک روتر کاربرد دارد ! با افزودن ماژول های مختلف میتوان از ویژگی های Cisco 2821 بیشتر بهرمند شد.

به ویژگی های این روتر که درادامه هست دقت کنید

1-کارت های NM-EVM-HD

با افزودن ماژول NM-EVM-HD این Cisco 2821 سیسکو را به یک گیتوی fxs یا fxo و یا ترکیبی از پورتهای Fxo و fxs تبدیل نمود. روتر سیسکو 2821 چهار فضا برای ماژول های 2 و 4 پورت fxo و fxs دارد.

NM-EVM-HD

برای مثال اگر یک کارت NM-EVM-HD را به همراه دو کارت EM-HAD-8FXS تجهیز نماییم. یک کارت 24 پورت FXS خواهیم داشت که با قرار دادن این کارت بر روی روتر 2821 یک گیتوی 24 پورت fxs خواهیم داشت.
و یا اگر سازمانی همزمان به پورت های fxo نیز نیاز داشته باشد در یک ترکیب جدید میتوان این روتر را به یک گیت وی 16 پورت fxo و 48 پورت fxs تبدیل کرد.

2-ماژول هایی از قبیل HWIC-9ESW و یا NM-ESW-16

با افزودن ماژول هایی از قبیل HWIC-9ESW و یا NM-ESW-16 میتوان یک سوئیچ 9 پورت یا 16 پورت را به روتر اضافه نماییم.

HWIC-9ESW

3-HWIC-1ADSL

با افزودن ماژول HWIC-1ADSL میتوانید این دستگاه را به عنوان مودم ADSL خود نیز کانفیگ نمایید و اینترنت ACSL خود را بر روی همین دستگاه دریافت نمایید.

HWIC-1ADSL

مزیت دیگر دستگاه سیسکو 2821 این است که دیگر نمیتوانیم فقط اسم روتر را بر روی آن بگذاریم. قابلیت افزودن ماژول E1 را هم دارا میباشد. این دستگاه قابلیت پشتیبانی از 6 پورت E1 را دارا میباشد.