با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
  • en
  • fa

درباره ما

فناوران شبکه چهلستون

تاریخچه شرکت

شرکت مهندسی فناوران چهلستون درسال۱۳۹۴با هدف ارائه خدمات تخصصی درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأسیس گردید.
هسته اصلی این شرکت ترکیبی از زبده ترین مدیران،پژوهشگران،کارشناسان شبکه و امنیت و نرم افزارتشکیل میدهندکه قبلا درسازمانها و شرکتهای دیگر،سابقه کارطولانی درحوزهITرادارامی باشند.
این شرکت یکی ازشرکتهایی محسوب می شودکه باهدف ارائه خدمات مطلوبتروکاملاً بصورت تخصصی وحرفه ای درزمینه خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات وباانگیزه پاسخگویی به نیازهای فنی کشور در این عرصه،فعالیت خود را آغازنموده است.


بیانیه ماموریت و چشم اندازهای شرکت

شرکت در راستای ارائه خدمات نوین انفورماتیک و بهره مندی از فناوری روز دنیا،چشم اندازها و ماموریتهایی را برای خود تعیین نموده که مهمترین بخشهای بیانیه ماموریت شرکت عبارتنداز:
ارائه خدمات درحوزه IT بااستفاده ازآخرین دستاوردهای علمی وفنی به دستگاهها،موسسات وشرکتهای مختلف درسطح کشوروگسترش عرصه فعالیت ها به بازارهای بین المللی

  • تکیه برنیروی انسانی زبده،خلاق وباانگیزه،دانش فنی عمیق،سابقه درخشان
  • ایجادمحیطی علمی،سالم،بانشاط،صمیمی وکارآفرین وافزایش روحیه تتبع،ارزش مداری،همکاری،نظم ومشارکت جویی
  • انجام فعالیتهای دانش محور،حفظ وگسترش ارتباط بامراکزعلمی و تحقیقاتی وبه ویژه دانشگاه ها
  • سرعت بخشیدن به برنامه های توسعه ای،افزایش بهره وری وسودآوری فعالیتهاضمن تعهدبه رعایت
  • سلامت روابط مالی واقتصادی
  • احترام به حقوق مشتریان،برخوردصادقانه وافزایش رضایتمندی آنان به عنوان سرلوحه فعالیتها

شرکت مهندسی فناوران شبکه باتوجه به پتانسیل مطلوب و تکیه وعنایت به توانمندیهای قابل قبول خود،افقی روشن را برای خود ترسیم نموده ئدر این راستا چشم انداز خود تا ۱۴۰۰ را چنین تعیین کرده است:

دستیابی به سطحی از کیفیت که راه حل ها و محصولات ما در منطقه مثال زدنی و در دنیا مطرح باشند

چارت سازمانی

شرکت مهندسی فناوری شبکه چهلستون

نمایش چارت سازمانی

گواهی نامه ها و افتخارات

شرکت مهندسی فناوری شبکه چهلستون

نمایش گواهی نامه ها