برای تضمین اینکه مشتریان می‌توانند تفاوت اجزای اصلی یا اجزای غیراصلی که برای ارائه کیت‌های HPE Drive Option ، دستکاری شده‌اند را تشخیص دهند، HPE از بسته‌بندی خاصی استفاده می‌کند که شامل برچسب‌های امنیتی HPE می‌باشند.

بسته‌بندی :

از آنجا که تعداد متفاوت قطعات کیت ممکن است تعداد متفاوتی ماژول در هر کیت داشته باشند، چند قالب وجود دارد که محصول ممکن است در آنها حمل شود. برای تعداد قطعه یکسان، نباید در بسته‌بندی کیت‌ها تفاوت وجود داشته باشد. مواد بسته‌بندی مقوایی، پلاستیکی، و فوم به راحتی قابل تکرار هستند. با وجود بسته‌بندی بسیار مشابه و اسناد و مدارک مشابه با کیتHP ، باز هم ممکن است این کیت معتبر نباشد.

HP با گذشت زمان تغییراتی در بسته‌بندی محصولات ایجاد کرده است تا تضمین کند محصولاتی با عملکرد معتبر به مشتریان می‌رسد. اطلاعات زیر به شما کمک می‌کند برچسب‌های معتبر HPE را تشخیص دهید.

مهروموم آشکار کنندۀ دستکاری

انتهای بازشوندۀ بسته بندی تاشو با یک مهروموم آشکارکنندۀ دستکاری، مهر و موم شده تا تضمین کند که محصول داخلی دستکاری نشده است. مهروموم آشکارکنندۀ دستکاری ویژگی‌های امنیتی مشابه با برچسب‌های امنیتی سخت‌افزاری دارد که به تایید معتبر بودن کیت کمک می‌کند. این مهروموم از مواد قابل تخریبی ساخته شده که اجازه نمی‌دهد برچسب بدون تخریب در محلی که بازشده از کارتن جدا گردد. برای باز کردن محصول، می‌توان این مهروموم ها را به راحتی قطعه قطعه کرد.

شکل 1- مهروموم آشکارکننده دستکاری

استفاده از نوارچسب یا هر وسیله دیگر برای اتصال مجدد برچسب، نشان دهنده تقلبی بودن آن است. اگر هیچ مهرومومی وجود نداشته‌باشد یا مهروموم به هر طریقی مخدوش شده‌باشد، اعتبار کیت زیر سوال می‌رود. اگر مهروموم‌ها ویژگی‌های امنیتی مناسبی نداشته‌باشند، ممکن است یکپارچگی محصول جای سوال داشته باشد و باید قبل از تشخیص اعتبار محصول HPE،‌شناسایی و اندازه ‌گیری بیشتری انجام شود

برچسب های Option Kit

هر Option Kit برچسب شده با اطلاعات ثابت در خارج بسته‌بندی وجود دارد تا محصول، منشا آن، و دیگر مشخصات ردیابی خاص مورد لزوم برای HPE و شرکای تجاری (تولیدکنندگان اصلی)قابل شناسائی باشد.

بسته‌بندی یونیورسال دیسک سخت :

درون کارتن Option Kit و Spares Kit، درایوها بسته‌بندی، حفاظت شده و امن هستند. هر درایو در یک بستۀ ضد‌الکتریسیته ساکن مهروموم شده و در محافظ پلی‌استایرن یا حرارتی درون جعبه قرار گرفته‌است.

محافظ حرارتی

محافظ پلی استایرن

بسته ضد الکتریسیته ساکن